December 2016

Rozhodnutie OÚ-Žilina o zrušení rozhodnutia OÚ-LM

16. decembra 2016  3.47 MB  rozhodnutie-ou-zilina.pdf

Postúpenie GP na OP LM vo veci trestného činu

16. decembra 2016  0.06 MB  postupenie-veci-z-gp-na-lm.pdf

November 2016

Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia do 31.12.2016

8. novembra 2016  0.07 MB  bobrovec-odlozenie-rozhodnutia.pdf

Október 2016

14.10.2016 - Na potulkách na Mních a naspäť. Môžeme vidieť aj severnú časť, rovnako aj šírenie sa na vzdialené plochy okolitých pozemkov.

september 2016

Postúpenia odvolania proti rozhodnutie OÚ-LM

25. októbra 2016  1.3 MB  postupenie-odvolania-upsb.pdf

august 2016

Fotky kalamity od Smrečian a Žiaru

Rozhodnutie OÚ LM o zákaze ťažby

5. augusta 2016  4.84 MB  2016-rozhodnutie.pdf
OÚ LM zakazuje UPS Bobrovec vykonávať ťažbu až do doby vyhlásenia zón TANAPu.

marec 2016

Slovenská inšpekcia ŽP - Oznámenie o ukončení štátneho dozoru

3. marca 2016  5.42 MB  inspekcia-2016.pdf
Výkonom štátneho dozoru IŽP Žilina nezistil spáchanie skutku, za ktorý by začal konanie o inom správnom delikte podľa zákona, preto vec týmto záznamom odkladá.