Cesta pod horu 6.2018

Kladenie nového asfaltu od Jalovca pod horu