Volanie lesa #2 - Memorandum o lese

Hospodárenie v chránených územiach a Memorandum o lese

hostia:

  • Igor Zverko – predseda urbaru Horna Lehota
  • Ján Slivinský – odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Lesníckej komory
  • Pavel Zacharovský – predseda Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory