Volanie lesa #4 - Starostlivosť o chránené územia

Beseda Slovenskej lesníckej komory na tému: Starostlivosť o chránené územia…
prenos z Klubu Slobodného Vysielača !!!
obohatený o premietanie filmu, prezentáciu fotografií z chráneného územia a prezentáciu spôsobov starostlivosti o dané územia

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory