Kandidátka do dozornej rady

Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec oznamuje svojím členom, že nakoľko bol na poslednej valnej hromade odvolaný člen dozornej rady, je potrebné dovoliť nového člena. Podielnici, ktorí majú záujem kandidovať do orgánu dozornej rady nech doručia písomnú žiadosť do kancelárie UPS Bobrovec najneskôr do 1. marca 2017.