Memorandum o spolupráci - Vyšná Boca 11.01.2018

Aj túto aktivitu sme podporili

Sme dlhodobo presvedčení, že problémy majiteľov lesov i celého lesníckeho stavu v Slovenskej republike (SR) s ochranou prírody a ťažko vyčísliteľné hospodárske, environmentálne a morálne škody, ktoré zapríčiňuje zlovoľná činnosť orgánov ochrany prírody SR od roku 2011, majú jednu zo základných príčin aj nesprávne nastavenia príslušných legislatívnych predpisov SR i Európskej únie (EÚ).