Ochrana chráneného živočícha - hlucháň hôrny a tetrov hoľniak

UPS Bobrovec obdržal ďalšiu sťažnosť od ochranárskej mafie (ŠOP SR a OU-LM-OSZP)