Pripravená nová stránka

image

Nová prezentácia UPS pre členov aj verejnosť.

Pre rastúci počet aktivít a zlepšovanie činností a vedenia UPS sme pripravili novú stránku, ktorá bude umožňovať lepšiu informovanosť a prehľad o dianí.

Ďakujeme za podporu zo strany JaKS, ktoré nám túto stránku vytvorilo.

Ďakujeme za podporu zo strany QNet, ktoré tento projekt podporil.