Rozhodnutie OÚ LM o zákaze ťažby

Rozhodnutie OÚ LM o zákaze ťažby

OÚ LM ZAKAZUJE UPS Bobrovec vykonávať ťažbu až do doby vyhlásenia zón TANAPu.