Rozhodnutie OÚ LM životné prostrenie o zákaze ...

Rozhodnutie OÚ LM o zákaze vykonávať ťažbu, vykonávať umelú obnovu lesa, kombinovanú obnovu lesa, prepravu dreva, sprístupňovať les, ...