Rozhodnutie o prerušení správneho konania

Dokument