Šírené polopravdy a krivdy

image

10 poloprávd a neprávd hlásaných "ochranármi"
10 krívd súkromným vlastníkom lesa a pôdy spôsobených štátom