Vývoj kalamity

image

Sledujte priebežné informácie ohľadom kalamity pod Mníchom a úradmi podporovanú katastrofu, na účet urbárnikov.