Zmluva o založení na pripomienkovanie

Návrh zmluvy o založení pozemkového spoločenstva zosúladená so zákonom 110/2018 z.z. o pozemkových spoločenstvách

Pripomienky k návrhu vypracovanom právnikom posielajte emailom alebo korešpodenčne na sídlo, prípadne informujte telefonicky.

Pripomienky prijímame do termínu konania valného zhromaždenia 27.04.2019.

Zmluva sa bude preberať a schvalovať na valnom zhromaždení.