Listy vlastníctva UPS Bobrovec

Listy vlastníctva UPS Bobrovec

Katastrálne územie List vlastníctva č. (LV)
BOBROVČEK 585
BOBROVEC 2364, 2850, 2969, 3062, 3148
JALOVEC 341, 385
PAVLOVA VES 400

logoPozemkové spoločenstvo Komposesorát Ondrašová 

Katastrálne územie List vlastníctva č. (LV)
BOBROVEC 3008
LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ 4165, 5587, 5632, 5633, 5634, 5635, 5666, 5673