V roku 2017

Odvolanie UPSB voči OU-LM-OSZP z mája 2017

7. októbra 2017  0.65 MB  jul - potvrdenie odvolania.pdf

Hlásenie vetrovej a kôrovcovej kalamity za 2016

7. októbra 2017  0.21 MB  hlasenie kalamity k 31_12_2016.doc
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Rozhodnutie OÚ LM životné prostrenie o zákaze ...

7. októbra 2017  17.6 MB  rozhodnutie.OULM.pdf

Židovský les - článek z LP

7. októbra 2017  2.52 MB  SDI-CB-02817061408450.pdf

Utajovaná pravda - dokument

7. októbra 2017  5.76 MB  Utajovana pravda.pdf

UPSB v Les & Letokruhy

7. októbra 2017  4.94 MB  clanok LEOKRUHY 04.pdf

Rozhodnutie o prerušení správneho konania

7. októbra 2017  0.26 MB  Bobrovec prerusenie.pdf

Oznámenie o predĺžení lehoty na vyjadrenie

7. októbra 2017  0.09 MB  Bobrovec predlzenie lehoty.PDF

Zonácia na rok 2017

7. októbra 2017  0.37 MB  dokument-1.pdf
7. októbra 2017  0.66 MB  dokument-2.pdf
7. októbra 2017  0.29 MB  dokument-3.pdf
7. októbra 2017  2.32 MB  dokument-4.pdf