Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec

Ochranári sa sporia s vlastníkmi lesov o Jaloveckú dolinu v Západných Tatrách. V pripravovanej zonácii Tatranského národného parku by sa terajší hospodársky les mal zmeniť na najprísnejšie chránené územie. Ochranári tam preto nechcú povoliť odvoz víchricou vyvrátených stromov. Vlastníkom lesa však vzniká škoda, keďže z nespracovanej kalamity sa šíri podkôrnikový hmyz a napáda aj okolité zdravé lesy.

Memorandum o spolupráci - Vyšná Boca 11.01.2018

Aj túto aktivitu sme podporili

Sme dlhodobo presvedčení, že problémy majiteľov lesov i celého lesníckeho stavu v Slovenskej republike (SR) s ochranou prírody a ťažko vyčísliteľné hospodárske, environmentálne a morálne škody, ktoré zapríčiňuje zlovoľná činnosť orgánov ochrany prírody SR od roku 2011, majú jednu zo základných príčin aj nesprávne nastavenia príslušných legislatívnych predpisov SR i Európskej únie (EÚ).