Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec

Volanie lesa #29 - Dopad koronavírusovej krízy na lesné hospodárstvo

Čítať viac

Odloženie valného zhromaždenia

Odloženie valného zhromaždenia

Čítať viac

Valné zhromaždenie sa bude konať v náhradnom
termíne alebo sa zrealizuje korešpondenčnou formou.

Volanie lesa #28 - Lesné hospodárstvo a zmena klímy

Čítať viac

Volanie lesa #27 - Novely zákona o Ochrane prírody a krajiny a o lesoch

Čítať viac

Podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa na škody veľkého rozsahu…

logo