Kalamita Žofia - Rok 2016

December 2016

November 2016

Október 2016

14.10.2016 - Na potulkách na Mních a naspäť. Môžeme vidieť aj severnú časť, rovnako aj šírenie sa na vzdialené plochy okolitých pozemkov.

september 2016

august 2016

Fotky kalamity od Smrečian a Žiaru

  • Rozhodnutie OÚ LM o zákaze ťažby

    3. januára 2020  5.07 MB  2016-rozhodnutie.pdf
    OÚ LM zakazuje UPS Bobrovec vykonávať ťažbu až do doby vyhlásenia zón TANAPu.

marec 2016

  • Slovenská inšpekcia ŽP - Oznámenie o ukončení štátneho dozoru

    3. marca 2016  5.68 MB  inspekcia-2016.pdf
    Výkonom štátneho dozoru IŽP Žilina nezistil spáchanie skutku, za ktorý by začal konanie o inom správnom delikte podľa zákona, preto vec týmto záznamom odkladá.