Kalamita Žofia - Rok 2016

December 2016

 • Rozhodnutie OÚ-Žilina o zrušení rozhodnutia OÚ-LM

  3. januára 2020  3.64 MB  rozhodnutie-ou-zilina.pdf
 • Postúpenie GP na OP LM vo veci trestného činu

  3. januára 2020  60.98 KB  postupenie-veci-z-gp-na-lm.pdf
 • November 2016

 • Oznámenie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia do 31.12.2016

  3. januára 2020  76.26 KB  bobrovec-odlozenie-rozhodnutia.pdf
 • Október 2016

  14.10.2016 - Na potulkách na Mních a naspäť. Môžeme vidieť aj severnú časť, rovnako aj šírenie sa na vzdialené plochy okolitých pozemkov.

  September 2016

 • Postúpenia odvolania proti rozhodnutie OÚ-LM

  3. januára 2020  1.37 MB  postupenie-odvolania-upsb.pdf
 •  

  August 2016

  Fotky kalamity od Smrečian a Žiaru

   
 • Rozhodnutie OÚ LM o zákaze ťažby

  3. januára 2020  5.07 MB  2016-rozhodnutie.pdf
  OÚ LM zakazuje UPS Bobrovec vykonávať ťažbu až do doby vyhlásenia zón TANAPu.
 • Marec 2016

 • Slovenská inšpekcia ŽP - Oznámenie o ukončení štátneho dozoru

  3. marca 2016  5.68 MB  inspekcia-2016.pdf
  Výkonom štátneho dozoru IŽP Žilina nezistil spáchanie skutku, za ktorý by začal konanie o inom správnom delikte podľa zákona, preto vec týmto záznamom odkladá.