V prvej línii - Lebo medveď

Čítať viac

S pozvanými hosťami budeme diskutovať /na pozadí nedávneho smrteľného prípadu napadnutia človeka medveďom/ o ochrane veľkých šeliem na Slovensku a jej dopade nielen na obyvateľov vidieka.
Tentokrát sa pozrieme na tento „problém„ očami lesníkov a poľovníkov, ktorí prejavili záujem o vystúpenie v Slobodnom vysielači.
Ak rovnakí záujem prejavia aj ochranári, veľmi radi im poskytneme rovnako priestor na vyjadrenie ich argumentov.

Volanie lesa #31 - Pralesy a Hluchánia

Čítať viac

Prírodné rezervácie Pralesy a Hluchánia…
OZ Živý les a petícia Mor Ho…
Poľovníctvo má zmysel…

Stav kalamity z júla 2020

Stav kalamity z júla 2020

Čítať viac

Posúďte sami, či sa takto máme "starať" o hospodárske lesy
A čím si prispel ty, aby to bolo inak?

Volanie lesa #30 - Zonácia NP

Čítať viac

Zonácia NP Muránska planina…
Petícia Mor ho! – Výzva na záchranu lesov Slovenska…