Šírené polopravdy a krivdy

Šírené polopravdy a krivdy

Čítať viac

10 poloprávd a neprávd hlásaných "ochranármi"
10 krívd súkromným vlastníkom lesa a pôdy spôsobených štátom

Volanie lesa #23 - Oponentský posudok na Program záchrany hlucháňa

Čítať viac

Aktuálne dianie v lesníctve

Volanie lesa #22 - Les sme my

Čítať viac

Aktuálne dianie v lesníctve

Volanie lesa #21 - TANAP

Čítať viac

1 – Čriepky z historie Tanapu – ako a za akých spoločenských podmienok vznikol TANAP…
2 – Aktuálny stav v oblasti zonácie Tanapu – viac ako 20 ročný neriešený problém bez konca…
3 – Súkromní vlastníci lesa – alebo nesvojprávni pozorovatelia tragického bezzásahového experimentu s ich majetkom ?

Volanie lesa #20 - Karpatské bukové pralesy

Čítať viac

Karpatské bukové pralesy

Volanie lesa #19 - Ničivá povodeň v Tatrách – alebo čo zobrala veľká voda z Tanapu

Čítať viac

1 – Povodeň…popis rozsahu slovami očitých svedkov…
2 – Príčiny a dôsledky životohrozujúcej povodne, možné protiopatrenia do budúcnosti…
3 – Mediálna odozva udalostí prinesená dravou vodou…