Volanie lesa #10 - Pravda o lese

Čítať viac

Karpatské bukové pralesy v UNESCO…
„My sme les“…
„Pravda o lese“…
Bezzásahovosť na 5 % územia SR…

Volanie lesa #9 - Spracovanie kalamity v Západných Tatrách

Čítať viac

1. Los európsky mokraďový ako pôvodný zástupca fauny na Slovensku.
2. Spracovanie kalamity v Západných Tatrách a následná obnova lesa.

Vráťme život lesom v chránených územiach

Vráťme život lesom v chránených územiach

Čítať viac

Cieľ: Informovať najširšiu verejnosť o súčasnom nepriaznivom stave lesných porastov a biotopov v chránených územiach, jeho príčinách a možných východiskách. Zmobilizovať verejnú mienku a získať podporu verejnosti na uskutočnenie zmien, ktoré povedú k ich ozdraveniu.

Volanie lesa #8 - Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov

Čítať viac

Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov

Volanie lesa #7 - Štúdium lesníctva na Slovensku

Čítať viac

Štúdium lesníctva na Slovensku

Volanie lesa #6 - Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Čítať viac

Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti