Vráťme život lesom v chránených územiach

Vráťme život lesom v chránených územiach

Čítať viac

Cieľ: Informovať najširšiu verejnosť o súčasnom nepriaznivom stave lesných porastov a biotopov v chránených územiach, jeho príčinách a možných východiskách. Zmobilizovať verejnú mienku a získať podporu verejnosti na uskutočnenie zmien, ktoré povedú k ich ozdraveniu.

Volanie lesa #8 - Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov

Čítať viac

Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov

Volanie lesa #7 - Štúdium lesníctva na Slovensku

Čítať viac

Štúdium lesníctva na Slovensku

Volanie lesa #6 - Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Čítať viac

Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Volanie lesa #5 - My sme les

Čítať viac

Aktivita „My sme les” z pohľadu lesníkov

Volanie lesa #4 - Starostlivosť o chránené územia

Čítať viac

Beseda Slovenskej lesníckej komory na tému: Starostlivosť o chránené územia…
prenos z Klubu Slobodného Vysielača !!!
obohatený o premietanie filmu, prezentáciu fotografií z chráneného územia a prezentáciu spôsobov starostlivosti o dané územia