Volanie lesa #5 - My sme les

Čítať viac

Aktivita „My sme les” z pohľadu lesníkov

Volanie lesa #4 - Starostlivosť o chránené územia

Čítať viac

Beseda Slovenskej lesníckej komory na tému: Starostlivosť o chránené územia…
prenos z Klubu Slobodného Vysielača !!!
obohatený o premietanie filmu, prezentáciu fotografií z chráneného územia a prezentáciu spôsobov starostlivosti o dané územia

Volanie lesa #3 - Lesnícka taxácia a Lesné semenárstvo a školkárstvo

Čítať viac

Lesnícka taxácia a Lesné semenárstvo a školkárstvo

Volanie lesa #2 - Memorandum o lese

Čítať viac

Hospodárenie v chránených územiach a Memorandum o lese

Volanie lesa #1 - Lesníkov rok

Čítať viac

Lesníkov rok

Židovský les - článek z LP

Židovský les - článek z LP

Čítať viac

Jak sa (ne)obnuvujú bezzásahové lesy