Rekonštrukcia cesty pod Vápenicou - Bobrovec

9. júna 2016  7.27 MB  zmluva-cest..pdf
Zmluva o dielo - 121 050/2015 s Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
8. júna 2016  0.45 MB  zmluva_043za010006---scan.pdf
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.043ZA010006 s Pôdohospodárska platobná agentúra
8. júna 2016  0.62 MB  priloha_1_vzp---scan.pdf
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
25. júla 2016  1.29 MB  ppa-zmluva.pdf
Dodatok č.1 k zmluve

Rozhodnutie OÚ LM o zákaze ťažby

5. augusta 2016  4.84 MB  2016-rozhodnutie.pdf
OÚ LM zakazuje UPS Bobrovec vykonávať ťažbu až do doby vyhlásenia zón TANAPu.

Slovenská inšpekcia ŽP - Oznámenie o ukončení štátneho dozoru

3. marca 2016  5.42 MB  inspekcia-2016.pdf
Výkonom štátneho dozoru IŽP Žilina nezistil spáchanie skutku, za ktorý by začal konanie o inom správnom delikte podľa zákona, preto vec týmto záznamom odkladá.

Správa o činnosti UPS Bobrovec za rok 2015

3. marca 2016  0.75 MB  sprava-2016.pdf
4. marca 2016  2.73 MB  clanok-v-lese-januar-2016.pdf
Článok v lese - január 2016