V roku 2016

 • Rekonštrukcia cesty pod Vápenicou - Bobrovec

  9. júna 2016  7.62 MB  zmluva-cest..pdf
  Zmluva o dielo - 121 050/2015 s Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
 • 8. júna 2016  470.92 KB  zmluva_043za010006---scan.pdf
  ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.043ZA010006 s Pôdohospodárska platobná agentúra
 • 8. júna 2016  647.74 KB  priloha_1_vzp---scan.pdf
  VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 • 3. januára 2020  1.35 MB  ppa-zmluva.pdf
  Dodatok č.1 k zmluve