Rekonštrukcia cesty pod Vápenicou - Bobrovec

9. júna 2016  7.62 MB  zmluva-cest..pdf
Zmluva o dielo - 121 050/2015 s Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
8. júna 2016  470.92 KB  zmluva_043za010006---scan.pdf
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.043ZA010006 s Pôdohospodárska platobná agentúra
8. júna 2016  647.74 KB  priloha_1_vzp---scan.pdf
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
25. júla 2016  1.35 MB  ppa-zmluva.pdf
Dodatok č.1 k zmluve