Dokumenty do roku 2016

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

21. septembra 2015  241.13 KB  zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve-2014.pdf

Činnosti v lesnom hospodárstve

3. januára 2020  760.16 KB  cinnosti-v-lesnom-hospodarstve.pdf
História - Lesné hospodárstvo
3. januára 2020  220.44 KB  historia---lesne-hospodarstvo.pdf

Zbierka zákonov č. 97/2013

97 ZÁKON z 26. marca 2013 o pozemkových spoločenstvách
3. januára 2020  82.3 KB  zbierka-zakonov-c.-97-2013.pdf

Zbierka zákonov č. 198/2014

198 ZÁKON z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3. januára 2020  40.9 KB  zbierka-zakonov-c.-198-2014.pdf

Vývoj a evidencia vlastníckeho práva

Vývoj a evidovania vlastní ckeho pra va k nehnuteľnostiam na u zemí Slovenska do 1.4.1964
3. januára 2020  557.77 KB  vyvoj-a-evidencia-vlastnickeho-prava.pdf

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.