Dokumenty do roku 2016

 • Zmluva o pozemkovom spoločenstve

  3. januára 2020  241.13 KB  zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve.pdf
 • Činnosti v lesnom hospodárstve

  3. januára 2020  760.16 KB  cinnosti-v-lesnom-hospodarstve.pdf
 • 3. januára 2020  220.44 KB  historia---lesne-hospodarstvo.pdf
  História - Lesné hospodárstvo
 • Zbierka zákonov č. 97/2013

  3. januára 2020  82.3 KB  zbierka-zakonov-c.-97-2013.pdf
  97 ZÁKON z 26. marca 2013 o pozemkových spoločenstvách
 • Zbierka zákonov č. 198/2014

  3. januára 2020  40.9 KB  zbierka-zakonov-c.-198-2014.pdf
  198 ZÁKON z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vývoj a evidencia vlastníckeho práva

  3. januára 2020  557.77 KB  vyvoj-a-evidencia-vlastnickeho-prava.pdf
  Vývoj a evidovania vlastní ckeho pra va k nehnuteľnostiam na u zemí Slovenska do 1.4.1964