Zmluva o pozemkovom spoločenstve

21. septembra 2015  241.13 KB  zmluva-o-pozemkovom-spolocenstve.pdf

Činnosti v lesnom hospodárstve

21. septembra 2015  760.16 KB  cinnosti-v-lesnom-hospodarstve.pdf
21. septembra 2015  220.44 KB  historia---lesne-hospodarstvo.pdf
História - Lesné hospodárstvo

Zbierka zákonov č. 97/2013

21. septembra 2015  82.3 KB  zbierka-zakonov-c.-97-2013.pdf
97 ZÁKON z 26. marca 2013 o pozemkových spoločenstvách

Zbierka zákonov č. 198/2014

21. septembra 2015  40.9 KB  zbierka-zakonov-c.-198-2014.pdf
198 ZÁKON z 26. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Vývoj a evidencia vlastníckeho práva

21. septembra 2015  557.77 KB  vyvoj-a-evidencia-vlastnickeho-prava.pdf
Vývoj a evidovania vlastní ckeho pra va k nehnuteľnostiam na u zemí Slovenska do 1.4.1964