Kalamita Žofia - Rok 2017

December 2017

August 2017

Z potuliek po zničenej prírode.

Apríl 2017

Marec 2017

Január 2017