V prvej línii - Stretnutie vo Svite

Čítať viac

1) Ako to vlastne bolo na stretnutí vo Svite 6.8.2021 , je to tak ako tvrdí My sme les ?…
2) Je poslanecká novela zákona 543 o ochr. P a K to najlepšie riešenie pre Slovensko…
3) Skuev – lesy nestačia, ide sa aj po slovenských lúkach…

V prvej línii - Ide o vodu

Čítať viac

Skutočnosti a hlavne plány nadnárodných korporácií, ale následne i kroky vlády, parlamentu, ktoré ďalej pokračujú v prijímaní protislovenských a protinárodných zákonov a v ožobračovaní Slovenska a rozkrádaní posledného bohatstva a to lesov, pôdy a vody.
1 – Krádež slovenskej vody v priamom prenose …
2 – Gorila je smädná, vstúpila do slovenského lesa …

V prvej línii - Lebo medveď

Čítať viac

S pozvanými hosťami budeme diskutovať /na pozadí nedávneho smrteľného prípadu napadnutia človeka medveďom/ o ochrane veľkých šeliem na Slovensku a jej dopade nielen na obyvateľov vidieka.
Tentokrát sa pozrieme na tento „problém„ očami lesníkov a poľovníkov, ktorí prejavili záujem o vystúpenie v Slobodnom vysielači.
Ak rovnakí záujem prejavia aj ochranári, veľmi radi im poskytneme rovnako priestor na vyjadrenie ich argumentov.

Volanie lesa #31 - Pralesy a Hluchánia

Čítať viac

Prírodné rezervácie Pralesy a Hluchánia…
OZ Živý les a petícia Mor Ho…
Poľovníctvo má zmysel…