S pozvanými hosťami budeme diskutovať /na pozadí nedávneho smrteľného prípadu napadnutia človeka medveďom/ o ochrane veľkých šeliem na Slovensku a jej dopade nielen na obyvateľov vidieka.
Tentokrát sa pozrieme na tento „problém„ očami lesníkov a poľovníkov, ktorí prejavili záujem o vystúpenie v Slobodnom vysielači.
Ak rovnakí záujem prejavia aj ochranári, veľmi radi im poskytneme rovnako priestor na vyjadrenie ich argumentov.

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

 

hostia:

  • Rudolf Huliak, člen predsedníctva Sl. Poľov. Komory,
  • Ján Nôžka, lesník z Poľany,
  • Stanislav Bystriansky, emeritný lesník
  • a Pavel Zacharovský, predseda urbáru

moderuje: Boris Koroni

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.