V prvej línii - Stretnutie vo Svite

1) Ako to vlastne bolo na stretnutí vo Svite 6.8.2021 , je to tak ako tvrdí My sme les ?…
2) Je poslanecká novela zákona 543 o ochr. P a K to najlepšie riešenie pre Slovensko…
3) Skuev – lesy nestačia, ide sa aj po slovenských lúkach…

 

hostia:

  • Ing. Vlado Cisár – emeritný lesník a podpredseda urbáru,
  • Ing. Rudolf Huliak – predseda PS obce Očová a Člen prezídia SPK,
  • a Pavel Zacharovský, predseda urbáru Vyšná Boca

moderuje: Boris Koroni