Volanie lesa #29 - Dopad koronavírusovej krízy na lesné hospodárstvo

hostia:

  • Ing. Štefan Vozár - odborný lesný hospodár

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory