Volanie lesa #31 - Pralesy a Hluchánia

Prírodné rezervácie Pralesy a Hluchánia…
OZ Živý les a petícia Mor Ho…
Poľovníctvo má zmysel…

hostia:

  • Ing. Pavel Zacharovský,
  • Ing. Miroslav Holienčík,
  • Ing. Stanislav Bystriansky
  • a Ing. Rudolf Huliak

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory