Volanie lesa #7 - Štúdium lesníctva na Slovensku

Štúdium lesníctva na Slovensku

hostia:

  • Ing. Miroslav Ďurovič – riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici
  • Ing. Ján Kotlár – učiteľ odborných predmetov, koordinátor praxeň
  • Ing. Veronika Dudíková – učiteľka odborných predmetov, koordinátorka lesnej pedagogiky
  • Ing. Iveta Mlynáriková – učiteľka odborných predmetov,predsedníčka predmetovej komisie za zameranie krajinná ekológia
  • Ing. Vladimír Gálik – učiteľ odborných predmetov, predseda predmetovej komisie za zameranie lesnícka prevádzka
  • Ing. Štefan Petrikovič – učiteľ sokoliarstva a trubačstva

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory