1 – Povodeň…popis rozsahu slovami očitých svedkov…
2 – Príčiny a dôsledky životohrozujúcej povodne, možné protiopatrenia do budúcnosti…
3 – Mediálna odozva udalostí prinesená dravou vodou…

This content has been blocked in your Privacy Preferences.

hostia:

  • Ing. Ján Slivinský – odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Lesníckej komory
  • Ing. Ivan Šoltýs – odborný lesný hospodár a pestovateľ lesa
  • Pavol Zacharovský za súkromných vlastníkov lesov

moderuje: Boris Koroni

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.