Vzhľadom k tomu, že nie je možné zvolať naplánované valné zhromaždenie za rok 2020 verejne a zo zákona je povinnosťou výboru ho uskutočniť raz ročne, výbor využíva zákonnú možnosť zvolať valné zhromaždenie korešpondenčne.

Po vyplnení hlasovacieho lístka tento vložte do návratnej obálky a zašlite ju na vyplnenú adresu urbáru najneskôr do 30. novembra 2021.

Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania valného zhromaždenia sa bude konať v sobotu 11. decembra 2021 o 9.00 hod. v kancelárii urbáru za prítomnosti komisie.

Výsledky hlasovania budú zverejnené vo vývesnej skrinke a na webovej stránke urbáru.

Sprievodný list VZ 2021

30. októbra 2021  83.84 KB  sprievodny_list_vz_2021.pdf

Správa o činnosti UPS Bobrovec za rok 2020

30. októbra 2021  102.71 KB  Sprava_2021.pdf

Správa dozornej rady Urbárskeho pozemkového spoločenstva Bobrovec

30. októbra 2021  65.25 KB  DR_UPSB _zapisnica_za_2020.pdf

Finančná správa hospodárenia UPS Bobrovec za rok 2020

30. októbra 2021  26.71 KB  Finančná správa r 2020.pdf

Účtovná závierka s poznámkami

Malá účtovná závierka

30. októbra 2021  288.51 KB  Mala Účtovná závierka2020 - Bobrovec.pdf

Poznámky k UZ

30. októbra 2021  99.54 KB  Poznamky_k_UZ 2020 - Bobrovec.pdf

Daňové priznanie

23. februára 2022  229.12 KB  DP2020 - Bobrovec.pdf

DPPO

30. októbra 2021  11.71 KB  DPPO 2020 - Bobrovec.xml

Malá súvaha

30. októbra 2021  17.92 KB  Mala SuvahaVZaS 2020 - Bobrovec.xml

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.