Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec

VZ za rok 2021 bude korešpondenčnou formou

Čítať viac

Zasadnutie Zhromaždenia UPS Bobrovec bude formou korešpodenčného hlasovania.
Výsledky hlasovania budú zverejnené vo vývesnej skrinke.

VZ za rok 2020 bude korešpondenčnou formou

Čítať viac

Vzhľadom k tomu, že nie je možné zvolať naplánované valné zhromaždenie za rok 2020 verejne a zo zákona je povinnosťou výboru ho uskutočniť raz ročne, výbor využíva zákonnú možnosť zvolať valné zhromaždenie korešpondenčne.

V prvej línii - Ako sa hospodári v národných parkov

Čítať viac

1) Smatana a jeho rozprávky v mediálno – mainstreamovom priestore pod mikroskopom reality.
2) Ako sa hospodári na hranici troch národných parkov v minulosti a dnes v priebehu 30 rokov.
3) Prejednávanie SKUEV očami vlastníka pozemkov a obyvateľa obce.

InfoVojna - Lesy pri Čiernom Váhu v ohrození

Čítať viac

Zopakuje sa osud z Tatier, z Tichej a Kôprovej doliny?

Z diskusie je možné pochopiť, prečo sa štát správa ako sa správa na účet UPSB.

logo

Používame cookies zo služieb tretích strán na marketingové aktivity a na to, aby sme vám mohli poskytnúť lepší zážitok. Prečítajte si o tom, ako používame súbory cookie a ako ich môžete ovládať kliknutím na „Privacy Preferences“.