Odloženie valného zhromaždenia

image

Valné zhromaždenie sa bude konať v náhradnom
termíne alebo sa zrealizuje korešpondenčnou formou.