Pozvánka na valné zhromaždenie 2017

image

Pozývame členov UPS Bobrovec na každoročné valné zhromaždenie.

Správa o činnosti UPS Bobrovec za rok 2016.

 

Taktiež pozývame členov UPS Bobrovec na valné zhromaždenie Komposesorátu Ondrašová.