Zasadnutie Zhromaždenia UPS Bobrovec bude formou korešpodenčného hlasovania.
Výsledky hlasovania budú zverejnené vo vývesnej skrinke.

Výbor pozemkového spoločenstva rozhodol o zvolaní Zhromaždenia formou korešpodenčného hlasovania na deň 15.12.2022 o 09:00 hod. v sídle urbáru UPS Bobrovec s nasledovným programom:

  • schválenie plánu činnosti a rozpočtu,
  • schválenie ročnej účtovnej závierky,
  • schválenie rozdelenia zisku za rok 2021 podľa výšky podielov pre podielnikov.

 

Po vyplnení hlasovacieho lístka tento vložte do návratnej obálky a zašlite ju na vyplnenú adresu urbáru najneskôr do 14. decembra 2022.

 

Zoznam podkladov pre Vaše rozhodnutie o hlasovaní:

Správa o činnosti UPS Bobrovec za rok 2021

10. novembra 2022  1.95 MB  správa o činnosti výboru za rok 2021.pdf

Správa dozornej rady UPS Bobrovec za rok 2021

10. novembra 2022  507.87 KB  správa dozornej rady 2021.pdf

Finančná správa hospodárenia UPS Bobrovec za rok 2021

10. novembra 2022  246.35 KB  finančná správa 2021.pdf

Hlasovací lístok za rok 2021

10. novembra 2022  365.17 KB  hlasovací lístok 2021.pdf

Poučenie vyplnenia Hlasovacieho lístka

10. novembra 2022  882.27 KB  hlasovací lístok poučenie vz 2021.pdf

Účtovná závierka s poznámkami

Účtovná závierka

10. novembra 2022  288.13 KB  Účtovná závierka.pdf

Poznámky k UZ

10. novembra 2022  81.36 KB  Poznamky_k_UZ.pdf

Daňové priznanie

10. novembra 2022  309.15 KB  DP2021.DPPO Bobrovec.pdf

Výsledovka komplexná v EUR

10. novembra 2022  110.6 KB  Výsledovka komplexna 2022.pdf

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

10. novembra 2022  96.24 KB  Hlavná kniha 2021.pdf

Komentáre 0

Zatiaľ bez komentárov. Buďte prvý so svojim komentárom.