Volanie lesa #7 - Štúdium lesníctva na Slovensku

Štúdium lesníctva na Slovensku

hostia:

 • Ing. Miroslav Ďurovič – riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici
 • Ing. Ján Kotlár – učiteľ odborných predmetov, koordinátor praxeň
 • Ing. Veronika Dudíková – učiteľka odborných predmetov, koordinátorka lesnej pedagogiky
 • Ing. Iveta Mlynáriková – učiteľka odborných predmetov,predsedníčka predmetovej komisie za zameranie krajinná ekológia
 • Ing. Vladimír Gálik – učiteľ odborných predmetov, predseda predmetovej komisie za zameranie lesnícka prevádzka
 • Ing. Štefan Petrikovič – učiteľ sokoliarstva a trubačstva

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #6 - Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

hostia:

 • doc. Ing. Jozef Konôpka, PhD., dnes na zaslúženom odpočinku, ale aktívny, v minulosti vedúci lesnej správy, vedecký pracovník v lesníckom výskume, pracovník Štátnej správy, generálny riaditeľ sekcie lesníckej ministerstva pôdohospodárstva
 • Ing. Marian Radocha, PhD., pracovník Výskumného ústavu LH NLC, v súčasnosti generálny sekretár ZOL SR a Rady Združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska
 • Ing. Milan Dolňan, v minulosti vedúci lesníckeho obvodu, vedúci lesnej správy, riaditeľ, v súčasnosti prezident ZOL SR, podpredseda SLsK, člen Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #5 - My sme les

Aktivita „My sme les” z pohľadu lesníkov

hostia:

 • Ing. Igor Viszlai – predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica
 • Pavol Zacharovský – predseda Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #4 - Starostlivosť o chránené územia

Beseda Slovenskej lesníckej komory na tému: Starostlivosť o chránené územia…
prenos z Klubu Slobodného Vysielača !!!
obohatený o premietanie filmu, prezentáciu fotografií z chráneného územia a prezentáciu spôsobov starostlivosti o dané územia

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #2 - Memorandum o lese

Hospodárenie v chránených územiach a Memorandum o lese

hostia:

 • Igor Zverko – predseda urbaru Horna Lehota
 • Ján Slivinský – odborný lesný hospodár a člen predstavenstva Lesníckej komory
 • Pavel Zacharovský – predseda Spolku bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory