Volanie lesa #7 - Štúdium lesníctva na Slovensku

Čítať viac

Štúdium lesníctva na Slovensku

Volanie lesa #6 - Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Čítať viac

Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Volanie lesa #4 - Starostlivosť o chránené územia

Čítať viac

Beseda Slovenskej lesníckej komory na tému: Starostlivosť o chránené územia…
prenos z Klubu Slobodného Vysielača !!!
obohatený o premietanie filmu, prezentáciu fotografií z chráneného územia a prezentáciu spôsobov starostlivosti o dané územia

Volanie lesa #3 - Lesnícka taxácia a Lesné semenárstvo a školkárstvo

Čítať viac

Lesnícka taxácia a Lesné semenárstvo a školkárstvo

Volanie lesa #1 - Lesníkov rok

Čítať viac

Lesníkov rok