Fotky z leta 2017

Fotky z leta 2017

Čítať viac

Pridali sme galériu fotiek z augusta 2017. Nech každý sám posúdi, kam katastrofa stav smeruje.

Ochrana chráneného živočícha - hlucháň hôrny a tetrov hoľniak

Čítať viac

UPS Bobrovec obdržal ďalšiu sťažnosť od ochranárskej mafie (ŠOP SR a OU-LM-OSZP)

Volanie lesa #8 - Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov

Čítať viac

Memorandum o spolupráci 23 lesníckych subjektov

Rozhodnutie OÚ Žilina na odvolanie sa UPS Bobrovec

Čítať viac

Volanie lesa #7 - Štúdium lesníctva na Slovensku

Čítať viac

Štúdium lesníctva na Slovensku

Volanie lesa #6 - Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti

Čítať viac

Opodstatnenosť lesníctva v súčasnej spoločnosti