Fotky z leta 2017

Fotky z leta 2017

Čítať viac

Pridali sme galériu fotiek z augusta 2017. Nech každý sám posúdi, kam katastrofa stav smeruje.

Ochrana chráneného živočícha - hlucháň hôrny a tetrov hoľniak

Čítať viac

UPS Bobrovec obdržal ďalšiu sťažnosť od ochranárskej mafie (ŠOP SR a OU-LM-OSZP)

Rozhodnutie OÚ LM životné prostrenie o zákaze ...

Čítať viac

Rozhodnutie OÚ LM o zákaze vykonávať ťažbu, vykonávať umelú obnovu lesa, kombinovanú obnovu lesa, prepravu dreva, sprístupňovať les, ...