Volanie lesa #11 - Los európsky mokraďový

Los európsky mokraďový ako pôvodný zástupca fauny na Slovensku
opis, Rozšírenie a biotop, Biológia, Potravné nároky

hostia:

  • Ing. Stanislav Bystriansky, odborný lesný hospodár, lesník a zároveň jeden z autorov projektu návratu Losa mokraďového na Slovensko
  • Ing. Zuzana Fričová

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Ochranári sa sporia s vlastníkmi lesov o Jaloveckú dolinu v Západných Tatrách. V pripravovanej zonácii Tatranského národného parku by sa terajší hospodársky les mal zmeniť na najprísnejšie chránené územie. Ochranári tam preto nechcú povoliť odvoz víchricou vyvrátených stromov. Vlastníkom lesa však vzniká škoda, keďže z nespracovanej kalamity sa šíri podkôrnikový hmyz a napáda aj okolité zdravé lesy.

Volanie lesa #10 - Pravda o lese

Karpatské bukové pralesy v UNESCO…
„My sme les“…
„Pravda o lese“…
Bezzásahovosť na 5 % územia SR…

hostia:

  • Mgr. Jozef Vojtek – OZ Matej Korvín

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Memorandum o spolupráci - Vyšná Boca 11.01.2018

Aj túto aktivitu sme podporili

Sme dlhodobo presvedčení, že problémy majiteľov lesov i celého lesníckeho stavu v Slovenskej republike (SR) s ochranou prírody a ťažko vyčísliteľné hospodárske, environmentálne a morálne škody, ktoré zapríčiňuje zlovoľná činnosť orgánov ochrany prírody SR od roku 2011, majú jednu zo základných príčin aj nesprávne nastavenia príslušných legislatívnych predpisov SR i Európskej únie (EÚ).