Volanie lesa #14 - Chceme živé lesy

Chceme živé lesy
Program záchrany hlucháňa
Envirostrategia 2030

hostia:

  • Ing. Milan Dolňan
  • Ing. Ľuboslav Mika
  • Ing. Dušan Slávik

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #13 - Sokoliarstvo

Sokoliarstvo - História, výcvik dravca, dravce vysokého letu, dravce nízkeho letu, lov s dravcom

hostia:

  • Ing. Štefan Petrikovič
  • Ing. Ľubomír Engler
  • Ing. Ivana Šimková

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Volanie lesa #11 - Los európsky mokraďový

Los európsky mokraďový ako pôvodný zástupca fauny na Slovensku
opis, Rozšírenie a biotop, Biológia, Potravné nároky

hostia:

  • Ing. Stanislav Bystriansky, odborný lesný hospodár, lesník a zároveň jeden z autorov projektu návratu Losa mokraďového na Slovensko
  • Ing. Zuzana Fričová

moderuje: David Hančinský,  lesník s praxou, hovorca Slovenskej lesníckej komory

Ochranári sa sporia s vlastníkmi lesov o Jaloveckú dolinu v Západných Tatrách. V pripravovanej zonácii Tatranského národného parku by sa terajší hospodársky les mal zmeniť na najprísnejšie chránené územie. Ochranári tam preto nechcú povoliť odvoz víchricou vyvrátených stromov. Vlastníkom lesa však vzniká škoda, keďže z nespracovanej kalamity sa šíri podkôrnikový hmyz a napáda aj okolité zdravé lesy.