Stav kalamity z novembra 2018

Stav kalamity z novembra 2018

Čítať viac

Posúďte sami, či sa takto máme "starať" o hospodárske lesy
Ej veru držať kríž a lamentovať nepomôže
A čím si prispel ty, aby to bolo inak?

Volanie lesa #24 - Sťažnosť a list Európskej komisie Slovensku

Čítať viac

Sťažnosť a list Európskej komisie Slovensku pre miznuce lesy a Kontroly MŽP na úradoch

Šírené polopravdy a krivdy

Šírené polopravdy a krivdy

Čítať viac

10 poloprávd a neprávd hlásaných "ochranármi"
10 krívd súkromným vlastníkom lesa a pôdy spôsobených štátom

Volanie lesa #23 - Oponentský posudok na Program záchrany hlucháňa

Čítať viac

Aktuálne dianie v lesníctve

Volanie lesa #22 - Les sme my

Čítať viac

Aktuálne dianie v lesníctve

Volanie lesa #21 - TANAP

Čítať viac

1 – Čriepky z historie Tanapu – ako a za akých spoločenských podmienok vznikol TANAP…
2 – Aktuálny stav v oblasti zonácie Tanapu – viac ako 20 ročný neriešený problém bez konca…
3 – Súkromní vlastníci lesa – alebo nesvojprávni pozorovatelia tragického bezzásahového experimentu s ich majetkom ?