Porovanie pred kalamitou a august 2017

Čítať viac

Porovnajte a posúďte sami

Memorandum o spolupráci - Vyšná Boca 11.01.2018

Čítať viac

Aj túto aktivitu sme podporili

Volanie lesa #9 - Spracovanie kalamity v Západných Tatrách

Čítať viac

1. Los európsky mokraďový ako pôvodný zástupca fauny na Slovensku.
2. Spracovanie kalamity v Západných Tatrách a následná obnova lesa.

Vráťme život lesom v chránených územiach

Čítať viac

Cieľ: Informovať najširšiu verejnosť o súčasnom nepriaznivom stave lesných porastov a biotopov v chránených územiach, jeho príčinách a možných východiskách. Zmobilizovať verejnú mienku a získať podporu verejnosti na uskutočnenie zmien, ktoré povedú k ich ozdraveniu.

Fotky z leta 2017

Čítať viac

Pridali sme galériu fotiek z augusta 2017. Nech každý sám posúdi, kam katastrofa stav smeruje.

Ochrana chráneného živočícha - hlucháň hôrny a tetrov hoľniak

Čítať viac

UPS Bobrovec obdržal ďalšiu sťažnosť od ochranárskej mafie (ŠOP SR a OU-LM-OSZP)